אפרת כזום

בת 29 כותבת מגיל 12

ושוב מתנגנת אותה מנגינה

אתה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה