אפרת כזום

בת 29 כותבת מגיל 12

ושוב מתנגנת אותה מנגינה

חשבתי ש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה