אפרת כזום

בת 29 כותבת מגיל 12

עד שיבוא

מכתב שלא נשלח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה