היו שם מילים שאחר כתב... וידע. אדם כל כך זר שלא הכרתי מעודי ידע להגיד את אשר לא הצלחתי לומר. להגיע עדי מחוזות אליהם כמהתי והתפללתי בכל לב. אך לא יכולתי להשיגם לא יכולתי לגעת... היתכן? היתכן שהוא, הלא ידוע , שלא מכיר--- הביא לפני את המוכר לי כאח...?