המטרה: נתק בין חלקי העם השונים.

שם המבצע: התנתקות ופינוי מאחזים לא חוקיים.

המבצעים: (אריאל שרון, ששולח את שר הביטחון ששולח את הרמטכ"ל ששולח את קציניו ומפקדיו ששולחים את ) החיילים. לאחר שהמבצע עבר שלב כל אחד יכול להמשיך את המבצע הנ"ל.

שלב ראשון: התבטאויות בתקשורת ובעיתונים נגד ההתנחלויות והמתנחלים: "ההתנחלויות האלו - והמתנחלים האלו - - - סכנה לאומה הישראלית. מתלהמים, גזלנים, גורמים למהומות, מתנכלים למסיקי זיתים תמימים...  פורעי חוק, אלימים...."

שלב שני: הוצאתם של המתנחלים ממקומם הטבעי וקיבוצם במקומות דיור זמניים בעלי צפיפות אוכלוסין.

שלב שלישי: זיהוי המנתחלים בלבושם החיצוני והתרחקות ממגעים עימם - דחיה שמקורה שטיפת מוח.

השלב הרביעי - ......

 

בעצם ...

אין שלב רביעי...

זה רק

נ-ר-א-ה

אותו דבר!