אמא אדמה

"שיהיה הכל נחת רוח לפניך"

נוגה ומשתלמת

עמונה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה