אמא אדמה

"שיהיה הכל נחת רוח לפניך"

מולדת

פני שבת נקבלה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה