אמא אדמה

"שיהיה הכל נחת רוח לפניך"

פני שבת נקבלה

הים ואני

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה