אמא אדמה

"שיהיה הכל נחת רוח לפניך"

מחול הנשמה

עצלנות

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה