בס"ד

מיתרי הגיטרה עוטפים מכל עבר,

חונקים אותי בצלילי הטוהר הזכים,

מחפשים בי תוכן,

שיתנגן עליהם בשנית.

ואני רק מביטה בהם חסרת אונים,

ומתחננת שירפו מעט,

-כי גם ככה כואב...