מהו

סודו של הנקר

הפוער חורים

בליבי?

שלחתי יד לתופסו,

להורגו,

ומעיי המו עלי.

 

מוחי נעשה

חידודין חידודין

לשמע הדי הדממה

אשר הפיק

בניקוריו.

 

מאין

יבוא עזרי?

הנה עוד מעט

ויגדע

חוט שדרתי.

 

טינפת כותנתך,

הוא זועק

בין קריעה לקריאה,

איכה

תלבשנה?

 

ואני

ברוח תמימה

מגשש

אחר הנקר

הנסתר

ודמי ניגר

בתוכי –

בתוכו.

 

מהו

סודו של הנקר

הצפון

בליבי?

 

נקישות,

נקירות,

נקיפות

מצפוני.