הנידון למוות על דעותיו

 

שפטוני, הרגוני עשו כל רצונכם,

את גופי תוכלו לקחת והוא על מצפונכם.

מחשבותיי ודעותיי מזמן קבלו מעוף,

אל אבותיכם תאספו, זכרכם יחלוף.

את כתביי ומלותיי עמי לשם אבריח,

מתוך עמכם השאגה את יופי זה תפריח.

באם ישנו דבר ונצח הוא נקרא,

לא לכם ועבורכם כל זה ישמע.

נשמתי בין המילים הנטויות לצד,

לכולכם עוד תזכיר שאיני לבד.

 

                                                          10.12.05