וראיתיהו מרחוק , זקוף גו

פוסע לאיטו בשביל המאובק

תר בעיניו לארבע רוחות השמיים

מעניין מהו מקור מעייניו?י

 

ובקרבו אליי חשתי לפתע

איך ליבי פועם בחוזק רב

את עיניי השפלתי בין רגע

פן יבחין בסומק לחיי

נעצר הוא חרש לפניי

ויקח את ידי בידו

ויסתכל במבטו החודר אל תוך עיניי

ויצליח את עיניי הכבויות להדליק

באש להבתו היוקדת

 

ויחלפו ויעברו דקות ארוכות

בלי אומר ודברים

בלי טקסים מיותרים

ואבין אני את שאלתו

ויבין הוא את תשובתי