זה רק את והדף הלבן

זה רק את והמסך הריק.

עליך לברוא עולמות,

לעצב בתוכם דמויות,

לשים בפיהן דברים -

שיהיו אמינים.

 

לקרוא את היצירה שוב ושוב

לוודא שלא שכחת משהו חשוב,

להתלבט לגבי הניסוח,

לתקן, לשנות, לשפץ

וגם לדעת לשים לכך קץ!

 

וכש"התינוק" יוצא לאוויר העולם

לחכות לתגובות

לביקורות

להערות

ולקוות –

שעם המים לא ישפך גם "התינוק".