מה עזה אהבתי הרוחשת אך טוב

ליקום ומלואו בחיבוק רכסיו

נביעת התכלת הרבה ושלל פרחיו

עטרת הנער פרץ חיים איתן

התגלמות מלכות בחיק הטבע.

 

מה עזה אהבתי הרוחשת אך טוב

לגומות החן בלחי ילדים מתוקים

קול צחוקם מאשרני מבטם נושקני

חיותם התוססת עם רכות לבבם

וסקרנות החן המחוצפת שעוררוני.

 

מה עזה אהבתי הרוחשת אך טוב

כי חלומי ילדות ועולמי אור וטוב

יהל על מבטי קבוע נגה זך וטוב

ולב מפכה ברגש צונן וגם רטוב

מה עזה אהבתי כי טוב כי טוב כי טוב.

 

וביום כהה עיני חדל אורי ומעייני דל

ועד קרסול שקוע מבוסס ברפש חטא

משול בידי האופל חלוש מלפלל

ומטר מר יאוש עלי נתך ומשכחני

מה עזה אהבתי הרוחשת אך טוב.

 

אני מביט סבבי ושנית נרעש:

כי טוב כי טוב כי טוב.ש