וּפֵרַשְתִי כְּנַפַי אֵלֵיךַ נפשי סדוקה וכפופה מעל המרחקים שעברו תחתיי עוד רפרוף אחרון להגיע לקן ואם תראה פעם ציפור נודדה, אפורת כנף ועייפת עיניים, תדע שזו אני, ציפור קטנה מחפשת יד.