ארגמן-רימונים שקעה השמש

 קרניה זרחו בפז-חיטה

הים מרבד-עינב-אדמומי

וגליו שיכורים מסוד מצולות

 

על חוף סגול-תאנים

משחק ילד בצדפים

עיניו דבש

וקולו צלול כשמן

פתע נשא מבט כוסף

אל יונה צחרחרה מעופפת

ידו הימנית החלה בלי-

  משים מציירת על

החול בענף זית

געגועים

וכמו התחוללה בנפשו

סופת-שעורים, הוא קם

ויצפה למרחקים למרחקים

וטעם פרות מתוק התעגל

על לחיו הבוערת

ויפצח קולו בשיר מתרונן

שיר בשבח  ארץ ישראל

 

עודני זוכר את ידי משחקות

על החולות בקטיף

ודמעה רותחת רוססת מהן

 

ושאלה מתעגלת בנפשי

האם בעירי,עיר ללא חולות,

ישוברו אצבעותי בציורים

על הסלעים?

התזרח השמש אותו יום?

היושר השיר עוד

שיר בשבח ארץ ישראל?