היא- יצאה לעבודתה המתישה והמייגעת במכבסה,שבפרברי תל-אביב

הוא- הלך מעט אחריה לעבודתו הקשה במפעל

הם מין זוג מוזר-כן... כך נאמר כבר בעבר

אני אוהב אותה? הוא חשב לעצמו

אני אוהבת אותו? היא התלבטה בינה לבין עצמה

מעולם לא נאמרה בביתם אף לא מילית של אהבה

הם חיו כדי לחיות-לעולם לא מעבר לזה

ציפיותיהם מהחיים לא היו גדולות יותר מדי

אפילו צנועות אפשר לאמר

קורת גג, בגד ללבוש ואוכל לאכול

מה כבר בן-אדם יכול לבקש

 

אבל היום

הוא נשבר-נמאס לו מהמצב המעופש הזה

הוא החליט לעשות משהוא גדול-משהוא ענק

 

ואותו יום נדכאה הגברת

היא חככה בדעתה מה עליה לעשות

משהוא גדול-משהוא ענק

את זה היא כבר ידעה....

______________________

ובערב בערב בצאת הכוכבים

בשעת לילה בה מסתובבים הזאבים והתנים

_________________________

נמצאו שתי גופות

_______________________

הם היו זוג מוזר-כן, כך נאמר כבר בעבר