את ביל גייטס, דבורה הנביאה והנביא זכריה חזו טוב יותר כבר לפנינו. מנבואתם נמצאו סימנים על פני צופן קדום, רק שטרם תועדו. אכן, בתוך גווילים דהויים, האיש ומפעלו זוהו חלקית. טכנולוגיה ייחודית, כושלת למדי, מפענחת נוסחאות סתרים על פי צירופים קבועים. רובם - שיבושים תמוהים. אבל בינתיים גם דברי הבל ושיבושים, זה חומר טוב. יש כאן למעשה מין נעלם סמוי עם פתרון. צריך קצת ראש שמפענח תעלומות! אם בין גיבובי דברים הזויים ותמוהים, זרועי חידות טיפשיות, יכולתם כאן למצוא מעט נתונים סבירים - עדיין פיענוח צופנים קשים, רחוק שבעתיים. תודו! אתם בטח גורסים: די! השתגעת !?. ובכן - זוהי חידה! טיפת ידע כללי לא מתבקשת! נואשתם? - סתם עצלנות! פתרתם ? צרו קשר, רק שלא תגלו!