שוב קיץ. האויר סוגר עלי. שוב חושבת עליך, ועל פרידה. לא יכולה לישון. לא רוצה לישון. צריכה. שוב עסיס הפרי, דביק וחם, ניגר, כבד, אל הקרקע. לא יכולה לראות. לא יכולה לנשום. הכל צהוב. כשחם, גם אתה מתרחק ממני. כבדה מכדי לקרב. כבדה מכדי לקרוא. בשם. שוב קיץ. הכל רחוק.