בס"ד

יום ג´ ד´ חשוון

כדור צונח

בזמן שצפנו שם למעלה ,

מלאים במחשבות שמחות

הבטתי בעינייך, והרצנת

ונשפת עלי אוויר קר

שמילא את תוכי אימה

וכשצעקתי, צעקתי לעזרה.

באת לעזרתי, שיחררת את המשא

ונפלתי.