אני הולכת בזמן שלי. הולכת אותו לאיבוד לדעת, מבלי דעת איך לסגת מהנפילה. במעגלים, בנקודות, אני הולכת להאיר ומעירה בי את כל השאלות שנענו, ונקברו, ונשרפו חיים, בחממת חיי שמתו. אז מה אם אני צוחקת? זה הכל מת בלי דמעות.