ישראל וונדי

חייל בהווה, ביניש בעבר ובעתיד ויהודי תמיד

ה-א.ב. למפקד

הכל יחסי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה