הצקלון בים רגשותי מתאספים לאלפים מועמסים בצקלוני, מכבידים, מכופפים כל חושי מייחלים וכלים לצקלון הזוועתי שישבור הכלים ישא את שמי, כמודעה על מתים יפרוץ את הגדרות אך יהרוס את הבתים יטביע בכאב את ספינות הביזיון אך ירוקן את הלב עד יומו האחרון