לפני ששים שנה שקטה הארץ;
בגבורתו של החייל הסובייטי,
הדבר הנאצי נוצח.

רוח השמחה והתקווה לעתיד,
בצפרירה הֵשיבה.
על חורבות המלחמה,
הכל לבלב ופרח.

העם הסובייטי,
בעמידת פלדה הדף את פני הרשע;
מול נחשולי האימה,
לעולם לא נשבר.

לפני ששים שנה,
מעל הרייכסטאג,
הונף הדגל הסובייטי.
זכר היום ההוא,
לַעד נשמר!