שולי ק.

עו"ס קלינית, בשעות הפנאי לומדת הרבה חסידות, אוהבת לכתוב

תקיעות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה