וָתיגע.

וּכשנגעה, שירת מלאכים ניצָתה

הקולות ניראו.

 

חשיבות המגע.

אין חשיבות למגע

כשאת יושבת מולי.

רצוני האחד הוא "אותָך".

 

שאלה (1).

השומעת אָת את שירת המוזות

כשאני טובל בעינייך?

 

שאלה (2).

התקראי?

 

וָייגע.

וּכשנגע, יצאה בת קול חרישית

שאמרה... "ומשירת האוהבים".

 

תגובה.

אם הייתי יודע לפרש תגובותייך

 

תוצאה.

מחר. אצלך. בשמונה בדיוק.