"אקדח המופיע במערכה ראשונה, עתיד לירות במערכה אחרונה" (צ'כוב)

 

אל
תשמרי בפנים
את
שיש לך להגיד.
את יודעת - כעס שנשמר
בראשונה,
יתפרץ במערכה אחרונה.