נמסכים

אורות הנר בתמונה.

הבל דק מפלס דרכו

אל אדי הקור,

ללא הועיל.

 

רק להבה דקה

של חום מאי שם

שומרת על הקיים,

על פרקי האצבעות

של פרקי הלילה

הנמשכים

ובאורות המחר

נמסכים.