א.

 קווי מתאר ההר

מול קווי האנוש הדומם

העושה דרכו

אל ציר הברזל והנחושת

ליבו זהב

כסף

ממלא את ימיו

חלודה 

 

ב.

 

קווי מתאר בראשית על פני אש ומים

נמתחים כמו קווי שקיעה מתוך ענן

אל תוך סגור הלב, אל תוך הפה הסכור

בשתיקה

כהודאה

 

ג.

 

פורחים בגאיות קווי כלניות

אדמדמות

אדם עושה דרכו בינותם

לאדמתו