מאת :עינת טמסות

 

שבירים עלי העץ,

המתגלגלים .

על אבן המדרכה

בה אנו פוסעים ,

אותה כעת ביופיים הססגוני מקשטים .

אהובים עליי

ימים אלו ומראה זה של עץ נושר ,

מדרכה מקושטת .

ועדינות הרוח הנושבת