אין זו ראייתי החדה
או היכולת להרגיש דברים מקרוב
את מבינה- אז, בסרט,
התחלקנו לשניים.

אני, שכל כך רציתי חיבוק
שכל כך קנאתי ב "מושלם"
לא שמתי ליבי להרגיש

מצוקת נשימךְ
מגע ידךְ
פעימות

ליבךְ קרא לי. ולא הייתי.

התסלחי לי?