(אחד)

בסוף הדברים כולם יש
אני   אותך   והוא שתמיד מפריד
שנמצא גם בך, בתוכך- נמצאת התשוקה
נסתרת עד הבשילה, מימושה תוכיח גם לך
שצדקנו.


(2. מי יודע)

כדי להגיע אלייך אני צריך
2 דמעות
2 קמטים
שיער קצֵר
יותר שנים
הרבה זיפים
והרבה יותר    מילים  מילים  מילים