מיכל מיכל

כתוב בתלמוד: "אל תגרום לאישה לבכות, אלוהים סופר דמעותיה"

לך

מישהו רוצה להמשיך?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה