רוח רכה מלטפת חרש

מוחקת עלבונות

,שוברת תובנות

מאדה את דמעות הייאוש

המתרסק שלא מדעת

.פנימה