את האלימות הזו אי אפשר להפסיק.

היא תיתקל בך בעוד אתה ישן

ער- מול המסך

שורק תחת עץ רענן.

היא תשתמש במילים יפות, מתפתלות חלקלקות

כדופק המתגלגל בין שרירי הנשימה בשעה בה

בודקים חיים. ויש חיים?

יש חיים המותקפים בה, יום ועוד יום

מתרגלים

נשפכים כמתעלמים לרגליה והיא-

תתפרסם  תתפח  תיאכל כעוגה חמה הטומנת בחובה

מעשיות סיפורים ושקרים. השקרים

שתספר- אל תאמינו, אך אתם, הרעבים לבשר

תמשיכו לקנות, תמשיכו לחכות למשהו "טוב". 

הטוב יגיע. אין חולק. אין ברירה. אז עד "אז"-

קיראו את השירה. קראו- שירה.