אם להלבין פני אדם ברבים זה כמו שפיכות דמים - להשפיל את עצמי זו התאבדות? לזו שהבהלתי. :)