הרי ממילא הדלת כבר פתוחה. רוצה לצאת לשם אתך ולחייך אל השמיים. אני כובלת את עצמי אליך ומרחיקה אותך באיומי אקדח. והכבלים חותכים בנשמתי בזעקה. המבט שלך כל כך שקט אלי. אני רוצה רק לחייך אבל יוצא לי בכי. ושוב מבטיחה ושורפת את כל הגשרים שבנית לי. ואני נופלת נופלת נופלת בכדי לקום.