האם העשירים הם בעלי רגשות?
האם לבם פתוח אל זולתם?
לא, הם גרועים מכל יצור נחות:
לבם - אבן, וֶלֶרַדוֹף-בצע כפות.

הם לא יתנו פרוטה שחוקה לעני;
לא יגישו מים לאשר בצַמָא גוֹווע.
הם אוייב האנושות הראשי;
תפקידינו אותם לֶצַרֵעַ.

קדימה עם הדגל ביד!
לא להם המושכות אלא לנו.
לא יועילו להם דיבורים על הצדק החברתי;
לא יצלח להם, להסתיר את פרצופם מאיתנו.

העשירים - רגשיהם במִצְלוֹל הדולרים;
חוץ מבצע-הכסף מאום לא מזיז להם.
קדימה לבאריקדות!
אנחנו ולא הם!