על רודפי בצע, הס הישלכנה! נמיט חורבן, על דמינו מוצצים. סער רוח, תשתולָל ותיבֶּבָה; בעולם ישלטו, עלובי דיכוי ומרודים. נניף הדגל, בשל מהפכה להט. בזעם צדקינו, ניקוב בפסגות ההרים. שמש התחדשות קורות התבל - קרנה בוֹהַק. הכל ישגשג ויזרום חיים!