אישה קש

איש או אישה מי ידע? זאת השירה תגיד ,זאת השירה

סן ז

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה