שיר

כמעט

שובי בשורה למצולות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה