היום השיר שלי עצוב, תו בודד מתנגן כאב, מחמם במה היא הלב, שחשוך זה אך רגע, ואולי כוכב שנפל ימלא בי מחדש את חיי...