נרדמתי והוא חלף,

עורי ישנונה

קראתי,

והוא לא שב.

 

הבריחה לא באה בחשבון!

הצורך מבקש להתייצב.

להתחנן, להשתפך,

לנסות ולקרוא שוב!

 

אולי הוא עוד יסכים וישוב!