מי זה כאן?

קרא בקול, שנשמע

שנתהה על קנקנך

מסתתר לך עמוק פנימה

נחבא אל כלי השרת

שיכולים להכיל רק מעט

מעט מן האור

פרוץ החוצה בזעקה

חדה, ברורה, מזוהה

כדי שנבין, שנדע