שפתותי ישנים נחלו

עדותיך לעולם העלו

זמר ושירה

נוכח פני ערות והוויה

ניעורו משנתם

הקץ גילם

ניחמו באור יקרות

מלמלו סתרי עתידות

כי ששונו

ליבם המה

מרוצים כרצונו