החושך ומשקלו,

הענפים המכסים את השביל בכבדות.

הסוף בפתח, כהתחלה ישנה.

והוא מצלצל מוכר,מזכיר נשכחות,

נוקב בדרישותיו להפקת לקחים.

והחושך מעמיק וחודר,

קורע מחשבות.

ומשקלו,

משקלו כה כבד.