אין לי כל שבת

וכל נחלה

רק קפה מר ומהביל

צרור מפתחות

ופיסת שמיים

שחוט משתרך ממנה

אל מקומי