לדבר סינית אצלך זו לא אימרה

להריח עשבים אצלך זה דבר שבשגרה

להתהלך בשבילים אצלך זו לא הלצה

כעכים לעוסים אצלך זה מזון לנשמה

אם עצה חיפשת- מצאת, אישה