רקפת כהן

אם...

לפעמים קשה ורע לי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה