השיגני

כחולם חסר,

כגולם החוקר פסיעה,

כי בפרדס מתהלכת משוגעת

בשיגיונות שווא

מחפשת מחסה.