רצה יודע כל

לגרום לי לרצות לרוץ

יצא המרצע מן השק

והאוויר מן הצינור

רצון קלוקל ומפונצ'ר

משמיע קול נחירת בוז

ומרצוני הפסקתי ליצור