ללא עיר

תיתכן נבואה. (?)

עיר יש לבנות,

בבינה,

הצורך.

חשוך עבר אינו חושב

עתיד,

זוהי חכמה.

פרקי נבואה כגיצים לוחשים,

סבבוני דועכים כאש קוצים.