ארוג הוא צעיפי.

עוטף ארשת אדמדמה

מסתעף ועוטה

על עיניים מצועפות בדמי יום

צורבות בחובן

עדי עד להבות

טחובות צוף ארגמן

נשרפות באור שקיעה

שבה גיצים נובטים, מלחשים

להבתם עורגת ומצטעפת

נעטפת בשובל

צעיפי הארוג.