איש לו היה לי,

אזי אישה אנוכי.

אישה לו,

אישה לי.

ואם היה לי,

אזי מי כמוני,

מה לי,

ומה לא,

לו.